ŠKATLA EKSPERIMENTOV 2.0

Škatla eksperimentov 2.0 vsebuje pripomočke, navodila in razlage za 20 kvalitativnih naravoslovnih poskusov. Poskusi vsebinsko niso vezani na določen razred oziroma starostno skupino in se lahko izvajajo pri pouku fizike ali naravoslovja. Strokovno recenzirana navodila za izvajanje poskusov so podprta s kvalitetnimi fotografijami, tako da lahko učenci ali dijaki izvedejo posamezen poskus skoraj brez branja navodil. Šola pridobi dovoljenje za uporabo zbirke v razredu, če naroči 4 zbirke ali več. Pri naročilu 8 zbirk ali več šola prejme tudi brezplačno škatlo z rezervnimi deli ter komplet obojestransko plastificiranih navodil, ki si jih učenci med seboj izmenjujejo.

Poskusi - prenesi testno verzijo Prenesi testno različico (5 poskusov) >> 

Poskusi v zbirki:

1. Vodni stolp v barvah
2. Kje je matica?
3. Vodna krogla
4. Zrcalne slike
5. Slana voda potone
6. Vodni obroč
7. Navidezni premik
8. Težišče
9. Vodna tehtnica
10. Hitrost iztekanja vode
11. Sklopljeni nihali
12. Glasbilo na elastike
13. Več slik matice
14. Mavrica
15. Sila curka zraka
16. Nagnjena posodica
17. Sredobežna sila
18. Hitri zrak
19. Odboj brez dotika
20. Pomanjšano in povečano

Vsi poskusi so opremljeni s kvalitetnimi fotografijami. Škatla eksperimentov vsebuje vse pripomočke, ki so potrebni za izvedbo eksperimentov. Eksperimenti so opremljeni tudi s kakovostnimi recenziranimi navodili in razlagami. Razlage so podane na dveh zahtevnostnih stopnjah. Prva stopnja je primerna za nižje razrede osnovne šole, druga pa po zahtevnosti ustreza osmemu in devetemu razredu osnovne šole. Nekaj poskusov si lahko prenesete brezplačno. Poskusi niso daljši od dveh strani, zato jih lahko natisnete na kvalitetnem barvnem tiskalniku obojestransko ter jih nato vstavite v plastično mapo ali plastificirate. To je priporočljivo, ker se pri nekaterih poskusih uporablja voda.  Šola pridobi pravico do uporabe zbirke pri pouku, če naroči 8 ali več Škatel eksperimentov. Zbirko uporablja že preko 60 slovenskih osnovnih šol.

Poskusi v Škatli eksperimentov 2.0

Če šola naroči 8 škatel ali več prejme brezplačno škatlo z rezervnimi deli in komplet obojestransko plastificiranih navodil, ki si jih učenci med seboj izmenjujejo.