Škatla eksperimentov


English
| Slovensko Slovenian

 

Škatla eksperimentov 1   |   Škatla eksperimentov 2  |  Cenik in naročilo

 

Škatla eksperimentov

Škatla eksperimentov je slovenski izdelek, primeren za pouk ali domače raziskovanje. Nastal je v sodelovanju z učitelji fizike in naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah. Gre za zbirki, ki vsebujeta pripomočke ter zgoščenko z navodili in razlagami za 20 fizikalnih poskusov (skupaj 40 poskusov). Poskusi vsebinsko niso vezani na določen razred oziroma starostno skupino in se lahko izvajajo pri pouku fizike ali naravoslovja kot motivacija, kot temelj za razlago, pa tudi kot način za preverjanje ali ocenjevanje določene učne snovi, prav tako pa je zbirka primerna za poučno zabavo malih in malo večjih raziskovalcev. Čeprav so poskusi na prvi pogled enostavni, se lahko izvajajo tudi na srednješolski ravni, saj lahko razlage poskusov podamo tako na osnovnem, nižjem nivoju kot tudi na višjem, bolj zahtevnem nivoju. Kratka in jasna navodila za izvajanje poskusov so podprta s kvalitetnimi fotografijami, tako da lahko učenci ali dijaki izvedejo posamezen poskus skoraj brez branja navodil.Seznam poskusov v Škatli eksperimentov 1.11. Zakaj voda ne izteče?
2. Iz kozarca v kozarec
3. Zalogovnik vode
4. Natega
5. Potapljaški zvon
6. Vakuumski prisesek
7. Zrak v vodi
8. Hidravlično dvigalo
9. Izstrelitev kroglice
10. Kartezijski potapljač
11. Težišče slamice
12. Plavajoča kovinska sponka
13. Voda v zamašku
14. Matica pade v plastenko
15. Trenje
16. Piščal
17. Čarobni zamašek
18. Zračni mehurčki
19. Kapljica poveča črke
20. Električna sila


Seznam poskusov v Škatli eksperimentov 2.01. Vodni stolp v barvah
2. Kje je matica?
3. Vodna krogla
4. Zrcalne slike
5. Slana voda potone
6. Vodni obroč
7. Navidezni premik
8. Težišče
9. Vodna tehtnica
10. Hitrost iztekanja vode
11. Sklopljeni nihali
12. Glasbilo na elastike
13. Več slik matice
14. Mavrica
15. Sila curka zraka
16. Nagnjena posodica
17. Sredobežna sila
18. Hitri zrak
19. Odboj brez dotika
20. Pomanjšano in povečano


Fotogalerijamajica ženska Science Box Majica Science Box


Science Box Slovenia
Škatla eksperimentov - projekt osnovnih in srednjih šol

Škatla eksperimentov ni le proizvod temveč postaja projekt, v katerega je vključenih vse več slovenskih in evropskih šol. Cilj projekta je popularizacija naravoslovja in fizike v smeri individualnega izvajanja poskusov. Projekt je neobvezujoče narave in je lahko povezovalni element vseh triad osnovnošolskega ter srednješolskega izobraževanja v slovenskem šolskem prostoru. Poskusi, ki so vključeni v zbirko, povzemajo osnovne zakonitosti narave, ki jih otroci na vsaki starostni stopnji drugače dojemajo in razumejo. Izvedba poskusov je preprosta in podprta z zelo kvalitetnimi in nazornimi fotografijami ter natančnimi in strokovno pregledanimi navodili. Vsakemu poskusu je dodana razlaga na dveh zahtevnostnih stopnjah. Na nižji stopnji so razlage zelo poenostavljene vendar še vedno v skladu z zakoni fizike.

Škatla eksperimentov je na podlagi večletnih izkušenj v razredu zasnovana tako, da omogoča učitelju preprosto organizacijo dela. Potrudili smo se, da dolžina navodil za posamezen poskus ni daljša od dveh strani, zato je smiselno navodila natisniti na kvalitetnem tiskalniku in jih nato vložiti v prozorno mapo ali še bolje plastificirati.

Z nakupom zbirk boste otrokom omogočili tisto, za kar je bil projekt zasnovan, to je individualno ali skupinsko odkrivanje zakonitosti narave.Science Box
Škatle eksperimentov uporablja preko
 60 slovenskih osnovnih šol.
 


Studio Raziskovalec
Lokavec 135 a
5270 Ajdovščina
SLOVENIJA

info@sciencebox.eu
tel: 00386 41 208321