ŠKATLA EKSPERIMENTOV 1.1

Škatla eksperimentov 1.1 je raziskovalni set, primeren za pouk ali domačo uporabo. Vsebuje pripomočke, navodila in razlage za 20 kvalitativnih naravoslovnih poskusov z vodo in drugih poskusov. Poskusi za otroke vsebinsko niso vezani na določen razred oziroma starostno skupino in se lahko izvajajo pri pouku fizike ali naravoslovja. Strokovno recenzirana navodila za izvajanje poskusov so podprta s kvalitetnimi fotografijami, tako da lahko učenci ali dijaki izvedejo posamezen poskus skoraj brez branja navodil. Škatla eksperimentov ni le proizvod temveč tudi projekt, v katerega je vključenih preko 50 učiteljev iz preko 20-tih držav. Navodila za poskuse so bila v Etwinning projektu prevedena v 14 jezikov.

ŠKATLA EKSPERIMENTOV 2.0

Škatla eksperimentov 2.0 je raziskovalni set, ki vsebuje pripomočke, navodila in razlage za 20 novih kvalitativnih naravoslovnih poskusov. Čeprav so poskusi z vodo in drugi poskusi na prvi pogled enostavni, se lahko izvajajo tudi na srednješolski ravni, saj lahko razlage poskusov podamo tako na osnovnem, nižjem nivoju kot tudi na višjem, bolj zahtevnem nivoju. Zbirko lahko uporabimo pri pouku, ter na naravoslovnih in tehniških dneh drugega in tretjega triletja. Na tem mestu lahko šole naročijo tudi rezervne dele, oziroma dotrajane pripomočke.

Pripomočki za poskuse v samostojnem delovnem zvezku FIZIKA 8 (založba Mladinska knjiga)

Šole, ki pri pouku uporabljajo samostojni delovni zvezek s poskusi FIZIKA 8 in so prejele škatle s pripomočki za izvedbo poskusov, lahko kupijo rezervne dele za izvedbo 20 kvantitativnih poskusov, ki so del samostojnega delovnega zvezka FIZIKA 8 (založba Mladinska knjiga).

Pripomočki za poskuse v samostojnem delovnem zvezku FIZIKA 9 (založba Mladinska knjiga)

Šole, ki pri pouku uporabljajo samostojni delovni zvezek s poskusi FIZIKA 9 in so prejele škatle s pripomočki za izvedbo poskusov, lahko kupijo rezervne dele za izvedbo 20 kvantitativnih poskusov, ki so del samostojnega delovnega zvezka FIZIKA 9 (založba Mladinska knjiga).

Škatla eksperimentov je tudi mednarodni projekt

Škatla eksperimentov je tudi mednarodni projekt, v katerem sodeluje že 20 držav. Navodila in razlage eksperimentov so prevedeni v 14 jezikov >>

ITALIJA ŠPANIJA TURČIJA
POLJSKA BOLGARIJA HRVAŠKA