ŠKATLA EKSPERIMENTOV 1.1

Na tem mestu lahko šole, na katerih učenci pri pouku uporabljajo zbirke ŠKATLA EKSPERIMENTOV 1.1, kupijo rezervne dele za izvedbo 20-tih kvalitativnih naravoslovnih poskusov, ki so del zbirke ŠKATLA EKSPERIMENTOV 1.1.

Prikaz enega zadetka.